تلفن: 02324237256 ایمیل: تلفن همراه: 09197447646 شناسه یاهو:
پرداخت در محل. مطمئن ترین راهتوجه
تصویر 3300uf - 16Volt

3300uf - 16Volt

خرید توضیحات قیمت: 4,400 ریال
تصویر 1500uf - 6.3Volt

1500uf - 6.3Volt

خرید توضیحات قیمت: 1,650 ریال
تصویر 100uf - 25Volt

100uf - 25Volt

خرید توضیحات قیمت: 1,200 ریال